REFERENČNI OBJEKTI V SLOVENIJI - Drymat M2030


- Upravna enota Mestne občine Kamnik (montaža 6 naprav Drymat M2030)

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®
Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®
Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®
Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®
Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®
Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®
Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®

 

- Mestna občina Piran

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®

- Stanovanjska hiša - Borovnica

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Kokrica pri Kranju

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Kranj

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Kočevje

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Sevnica

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Straža

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Tunjiška Mlaka

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Strahovica

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Srednja ekonomska šola - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Novo mesto

 

Naprava Drymat®

Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Buče

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Zgornja Kunguta

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Izola

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Pivka

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Kranj

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Štembaur

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Vojnik

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Kozje

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana Zalog

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Nova vas

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša Ljubljana - Dobrunje

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjski objekt Črnuče

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša Portorož

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Trbovlje

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
       

 

- Stanovanjska hiša - Celje

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  
       

 

-Stanovanjska hiša - Vodice

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Škofja Loka

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Maribor

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  

- Stanovanjska hiša - Ptuj

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  

 

- Stanovanjska hiša - Maribor

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  

 

- Stanovanjska hiša - Jarše (Domžale)

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  

 

- Stanovanjska hiša - Krško

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Metlika

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Lenart na Dravskem polju

Naprava Drymat® Naprava Drymat®    

 

- Stanovanjska hiša - Ljubljana

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  

 

- Objekt Vrhnika

Naprava Drymat® Naprava Drymat® Naprava Drymat®  
 

 

Meritve vlažnosti objekta ob namestitvi naprave ter po 3 mesecih delovanja - v Mestni občini Piran - meritev je bila izvedena z napravo GANN, katere lestvica za vrednosti vlage je priložena spodaj.

Naprava Drymat® Naprava Drymat®Naprava Drymat®    
Meritev ob namestitvi naprave  
Naprava Drymat® Naprava Drymat®    
Ponovna meritev vlažnosti zidov objekta po preteku treh mesecev

Naprava Drymat®

Naprava Drymat®

 

Naprava Drymat®